- -
UPV
 
Import dels drets i taxes de doctorat
Escola de Doctorat Preinscripció y matrícula Matrícula Import dels drets i taxes de doctorat  ...

2013/14 - Publicades en el D.O.G.V. núm. 7077 de 29 de juliol de 2013– Decret 107/2013

2014/15 - Publicades en el D.O.G.V. núm. 7316 – Decret 110/2014

2015/16 – Publicades en el DOGV núm. 7614 – Decret 139/2015

2016/17 – Publicades en el DOGV núm. 7852 – Decret 97/2016

2017/18 – Publicades en el DOGV núm. 8104/2017 de 11/08/2017 – Decret 108/2017

2018/19 - Publicades en el DOGV núm. 8387 de 20/09/2018 - Decret 140/2018

2019/20 - Publicades en el DOGV núm. 8607 de 06.08.2019 - Decret 170/2019

 

Taxes per avaluació, títols i secretaria

 

 

Obertura d'expedient acadèmic per inici d'estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics --> 27,34 €

Compulsa de documents --> 10,69 €

Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat --> 155,22 €

•Enviament de títols:◦Enviaments amb destinació Espanya --> 15,00 €

Enviaments amb destinació Europa --> 30,00 €

Enviaments amb destinació reste països --> 50,00 €

Examen de tesi doctoral (depòsit formal de la tesi) --> 143,73 €

•Expedició del Diploma acreditatiu d'Estudis Avançats (D.E.A.) - Només per a alumnes del pla d'estudis regulat pel RD 778/98. --> 73,73 €

 

•Expedició del títol de doctor --> 225,20 €

•Expedició, manteniment o actualització de targetes d'identitat --> 5, 87 €

•Sol·licitud de declaració d'equivalència a nivell acadèmic de Doctor --> 166,89 €

Taxes de matrícula

Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat Reial decret 99/2011 --> 300,00 €

 

 

Segur escolar (només menors de 28 anys. No inclou segur de malaltia) --> 1,13 €


PREUS PER CRÈDIT MATRICULAT SEGONS ÀREA DE CONEIXEMENT

 

 

Crèdits d'assignatures màster incloses com a complements formatius o requisits d'accés

 Àrees de coneixement

1.Arts i Humanitats (1) -- > 49,44 €

 

2.Ciències Socials i jurídiques (2) --> 59,19 €

3.Ciències (3) --> 62,67 €

4.Enginyeria i Arquitectura (4) --> 69,27 €

5.Ciències de la Salut -- >69,60 €

El preu per segones matrícules en una mateixa matèria s'incrementa en un 75% aprox.

El preu per terceres i posteriors matrícules s'incrementa en un 120% aprox.

 


Programes oferits:

 

(1) Art: Producció i Investigació, Ciència i Restauració del Patrimoni Històric-Artístic; Conservació i Restauració de B.C. Música.

 

(2) Desenvolupament Local i Cooperació Internacional; Economia Agroalimentària, Economia Agroalimentària i del Medi Ambient; Industrial Culturals i de la Comunicació; Indústries de la Comunicació i Culturals, Llengües i Tecnologia; Llengües, Literatures i Cultures i les seues aplicacions.

(3) Biotecnologia; Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària; Estadística i Optimització ̧Enginyeria Electrònica, Matemàtiques; Química Sostenible; Química, Química Orgànica Experimental i Industrial; Tècniques Experimentals en Química.

 

(4) Arquitectura, Edificació Urbanística i Paisatge, Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial; Ciència i Tecnologia de la Producció Animal; Informàtica; Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials; Enginyeria de l'Aigua i Mig Ambiental; Enginyeria de la Construcció; Enginyeria Civil i Urbanisme, Enginyeria Electrònica; Enginyeria Tèxtil; Enginyeria i Producció Industrial; Recursos i Tecnologies Agrícoles; Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport; Tecnologies per a la Salut i el Benestar; Telecomunicació.

 


EMAS upv