- -
UPV
 
Programació general dels cursos
  • Introducció de guies docents: Setembre 2019
  • Sol·licitud d'inscripció d'alumnes: 16/9/2019 a 11/12/2019
  • Acceptació d'alumnes amb els criteris d'ordre d'inscripció i contingent per assignatura : 13/12/2019
  • Renúncies: Des del 14/12/2019 al 03/01/2020
  • Dates d'impartició dels cursos: de gener a juny de 2020
  • Alumnes per grup: 50
  • Impartició: En línia, equivalent a 20 hores de classe, excepte el curs 40014-Applied Research Methodology, l'equivalència del qual són 60 hores.
  • Reconeixement al professor: 2 crèdits per cada grup de 50 alumnes i 20 hores equivalents d'impartició.

EMAS upv