- -
UPV
 
Informació general
Escola de Doctorat Informació general  ...
Comissió permanent - Calendari de reunions previst per a l'any 202033Kb
El calendari exposat és una previsió. Les reunions són convocades amb 72 hores d'antelació i poden patir variacions en dia i hora.

Totes les gestions que s’esmenten a continuació, tant per als doctorands com per als directors/tutors, membres de les comissions acadèmiques i avaluadors o membres de tribunal, es fan de manera telemàtica des de l’aplicació Gestió de tesis. L’accés a aquesta aplicació es fa a través de la intranet UPV per a membres de la comunitat UPV. El personal extern ha de seguir les instruccions que se’ls remeten.

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

El Plan de Investigación de la tesis doctoral será aprobado por la CAPD atendiendo a propuesta del doctorando, y con el visto bueno previo del director de la tesis.

 
 

EMAS upv