- -
UPV
 
Taxa d’estudi d’equivalència de títols estrangers
  • L’accés a un programa de doctorat amb una titulació oficial obtinguda d’acord amb sistemes educatius estrangers (exclosos els títols homologats o obtinguts en països integrants de l’Espai Europeu d’Educació Superior), suposa l’estudi d’equivalència de nivell del títol aportat respecte d’un títol oficial espanyol.
  • Aquest estudi té un cost regulat per la Llei de taxes que estableix el govern autonòmic anualment. Aquest cost s’aplicarà només una vegada i per tots els títols aportats, d’acord amb la política sobre aquesta qüestió establida per la Universitat Politècnica de València.
  • Es tracta d’una taxa determinada per un servei, en aquest cas, un estudi de titulacions impartides fora de l’espai europeu, i que en determinarà l’equivalència a les impartides a Espanya.


EMAS upv