- -
UPV
 
Calendario académico Escuela de Doctorado - curso 2020/21
Escola de Doctorat Informació general Calendaris Calendario académico Escuela de Doctorado - curso 2020/21  ...

1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ
• Període general de candidatures: del 15 de maig al 15 d'octubre 2020.
• Excepcionalment i per causes justificades, es podran admetre sol·licituds fins al 31 de març de 2021.

2. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
• En els 45 dies següents a la sol·licitud d'admissió degudament presentada.

3. MATRÍCULA
• Alumnes de nou ingrés: La matrícula podrà efectuar-se on-line en els 10 dies següents a l'admissió. A partir d'aquest termini i fins a final del curs 2021/2022 (període de validesa de l'admissió), s'haurà de sol·licitar a l'Escola de Doctorat l'obertura de termini de matrícula.
• Alumnes antics: Renovació automàtica (segona quinzena de juliol).

4. SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA
• Termini general: fins al dia 31 d'octubre de 2020 o un mes des de la data de matrícula.

5. FORMACIÓ TRANSVERSAL
• Termini de preinscripció en els cursos: del 16 de setembre al 10 de desembre de 2020 (fins a les 13.00 hores).
• Resolució definitiva: 15 de desembre de 2020.
• Renúncies: del 16 de desembre de 2020 al 3 de gener de 2021.
• Cursos impartits entre gener i juny de 2021.
• Avaluació: a la finalització de cadascun dels cursos.
• Lliurament d'actes: fins al 16 de juliol de 2021.
Reconeixement d'activitats transversals: des de l'1 de setembre fins al 30 de juny, en dos períodes establits:
• Des de setembre fins a l'última reunió de la Comissió Permanent que se celebre el mes de novembre de 2020.
• Des de maig fins a l'última reunió de la Comissió Permanent que se celebre el mes de juny de 2021.

6. AVALUACIÓ ANUAL
• Sol·licitud d'avaluació i introducció de dades per doctorand: al llarg del mes de juny de 2021.
• Avaluació pel director: 1a quinzena de juliol de 2021. Termini per a millores si resulten necessàries: 5 dies.
• Avaluació per Comissió Acadèmica del programa: Setembre 2021.
En cas d'avaluació negativa (+ 6 mesos):
• Sol·licitud de nova avaluació i introducció de dades: 2a quinzena de desembre 2021.
• Avaluació pel director: 1a quinzena de gener de 2022. Termini per a millores si resulten necessàries: 5 dies.
• Avaluació per Comissió Acadèmica del programa: Febrer 2022.

7. FORMACIÓ ESPECÍFICA
• Sol·licitud de reconeixement d'activitats específiques: Continuada durant tot el curs.

8. APROVACIÓ DEL PLA D'INVESTIGACIÓ
• 1 any des de la data de la formalització de matrícula per l'alumne

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528203normalv.html

http://www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/1101111normalv.html


EMAS upv