- -
UPV
 
Informació i procés de sol·licitud

El règim de matrícula a temps parcial està arreplegat, tant en la normativa nacional, article 3 del Reial decret 99/2011, com en els punts 3 i 5 de la normativa institucional de permanència.

La sol·licitud pot realitzar-se en el moment de sol·licitar l'admissió (preinscripció) o posteriorment, una vegada formalitzada matrícula (a través de la INTRANET de l'alumne, secció de Secretaria Virtual, segona columna, sol·licituds, sol·licitud per a règim de matrícula a temps parcial). Se sol·licitarà un motiu (camp d'observacions limitat), i una vegada realitzada la sol·licitud, pujar un document justificatiu, que variarà, depenent de la causa que sustenta la petició.

Si la causa és laboral: certificat d'empresa (amb dates d'inici i fi o inici i situació actual), o informe de vida laboral. No s'accepten nòmines o contractes, ja que contenen informació que no es necessita i exclouen informació que es necessita.

Si la causa és una altra i no hi ha documents que la justifiquen, una declaració del sol·licitant detallant la situació que justifica la petició, en document pdf, pot ser suficient.

Una vegada aprovada la sol·licitud per part de la Comissió Acadèmica del programa la dedicació parcial es mantindrà en futures matrícules, llevat que se sol·licite el contrari.


EMAS upv