- -
UPV
 
Canvis en tutorització / direcció / títol de tesi

Per efectuar canvis eventuals en l'assignació de tutor/director de tesi el doctorand haurà de comunicar-los per escrit a la Comissió Acadèmica del Programa, amb la consegüent motivació, i el document haurà de comptar amb la signatura de tots els implicats en el/els canvi (s): director/tutor que cessa, director/tutor que assumeix de nou la funció.

La Comissió Acadèmica és la responsable de l'acceptació/rebuig dels canvis proposats.

Pel que fa al títol de la tesi, la proposta inicial es dóna en registrar el pla de recerca de la tesi.

Un cop acceptat el pla de recerca per la comissió acadèmica del programa corresponent hi haurà dues vies per proposar canvis a aquest títol:

A.- En fer l'informe anual sobre el Progrés de la tesi (al juny).

B.- En pujar el primer esborrany de la tesi (V1) abans de la proposta davaluats externs.

En tots dos casos es demanarà el vistiplau de la direcció de la tesi, i la comissió tindrà lopció dacceptar la proposta o de rebutjar-la.


EMAS upv