- -
UPV
 
Calendario Académico Escuela de Doctorado - curso 2018/19
Escola de Doctorat Informació general Calendaris Calendario Académico Escuela de Doctorado - curso 2018/19  ...

1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ

 • Alumnes de nou ingrés: del 15 de maig al 15 d'octubre 2018
 • Excepcionalment i per causes justificades, es podran admetre sol·licituds fins al 29 de març de 2019

2. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

 • En els 45 dies següents a la sol·licitud d'admissió degudament presentada.

3. MATRÍCULA

 • Alumnes de nou ingrés: La matrícula podrà efectuar-se on-line en els 10 dies següents a l'admissió. A partir d'aquest termini i fins a final del curs 2019/20 (període de validesa de l'admissió), s'haurà de sol·licitar a l'escola de Doctorat l'obertura de termini per a formalitzar la matrícula.
 • Alumnes antics: Renovació automàtica (segona quinzena de juliol).

4. SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

 • Termini general: fins al dia 31 d'octubre de 2018 o un mes des de la data de matrícula.

5. FORMACIÓ TRANSVERSAL

 • Termini de preinscripció en els cursos: del 17 de setembre al 11 de desembre de 2018 (fins a les 13:00)
 • Resolució definitiva: 19 de desembre de 2018
 • Renúncies: del 19 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019.
 • Cursos impartits entre gener i juny de 2019.
 • Avaluació: en acabar cadascun dels cursos.
 • Lliurament d'actes: fins al 12 de juliol de 2019.

Reconeixement d'activitats transversals: des de l'1 de setembre fins al 30 de juny, en dos períodes establits:

 • Des de setembre fins a l'última reunió de la Comissió Permanent que se celebre en el mes de novembre de 2018.
 • Des de maig fins a l'última reunió de la Comissió Permanent que se celebre en el mes de juny de 2019.

6. AVALUACIÓ ANUAL

 • Sol·licitud d'avaluació i introducció de dades per doctorand: al llarg del mes de juny de 2019.
 • Avaluació pel director: 1a quinzena de juliol de 2019. Termini per a millores, si resulten necessàries: 5 dies.
 • Avaluació per Comissió Acadèmica del programa: Setembre 2019.

En cas d'avaluació negativa (+ 6 mesos):

 • Sol·licitud de nova avaluació i introducció de dades: 2a quinzena de desembre 2019.
 • Avaluació pel director: 1a quinzena de gener de 2020. Termini per a millores, si resulten necessàries: 5 dies.
 • Avaluació per Comissió Acadèmica del programa: Febrer 2020.

7. FORMACIÓ ESPECÍFICA

 • Sol·licitud de reconeixement d'activitats específiques: Continuada durant tot el curs.

8. APROVACIÓ DEL PLA DE RECERCA

 • 1 any des de la data de la formalització de matrícula per l'alumne

http://www.upv.es/pls/soarc/SIC_PRENSA.GetFichero?p_id=580066&p_size=580&p_html=0&p_idioma=v&p_dossier=510344

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0793079.pdf


EMAS upv