- -
UPV
 
Competencias básicas y generales

Bàsiques

Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i els mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp.

Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació.

Capacitat per a contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original.

Capacitat de fer una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.

Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d’ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.


Capacitats i destreses personals

Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.

Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

La crítica i la defensa intel·lectual de solucions.


Altres competències

Localitzar la informació rellevant i avaluar-la adequadament.

Elaborar hipòtesis, plantejar objectius i definir protocols basats en el mètode científic

Aprendre a treballar en equip, planificar el temps, seguir les normes bàsiques de qualitat i seguretat en l’àmbit de la investigació en què treballen (laboratori, granges experimentals, camp...).

Testar, implantar i identificar metodologies bàsiques d’experimentació de l’àmbit de la investigació en producció animal

Aprendre i utilitzar les principals tècniques de laboratori habituals en diferents àmbits de la producció animal

Dissenyar experiments, gestionar i processar dades, així com aprendre eines per a una anàlisi estadística correcta d’aquestes

Interpretar, resumir i discutir els resultats obtinguts, elaborar conclusions i definir les implicacions d’aquest treball, que permeta la implantació d’aquests resultats i l’avanç en el sector agropecuari corresponent

Transferir aquesta informació a la societat en els diferents àmbits: científic, tècnic i professional. Comunicar-se eficaçment en castellà i anglès


EMAS upv