- -
UPV
 
Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química
Escola de Doctorat Oferta de programes de doctorat Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química  ...

Interuniversitari entre la Universitat de València (Estudi General) i la Universitat Politècnica de València

Universitat coordinadora: Universitat de València (Estudi General)


Coordinador i membres de la Comissió acadèmica del programa

(Coordinador del Programa a la UV: Dr. Salvador Garrigues Mateo)

Correu electrònic de contacte: doctor.tecexpq@upv.es

Places: 16

Idiomes: Castellà, valencià, anglès

Universitat coordinadora principal: Universitat de València (Estudi General).

Estructures d’investigació participants en el programa:


EMAS upv