- -
UPV
 

ESCOLA DE DOCTORAT

Foto principal L'Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de València és l'estructura universitària responsable, des del punt de vista acadèmic i administratiu, dels estudis de doctorat de la Universitat. Es tracta d'una Escola multidisciplinària que acull l'activitat de programes de doctorat de diverses branques: enginyeria i arquitectura, ciències, art i humanitats i ciències socials, i desenvolupa la seua pròpia estratègia lligada a l'estratègia de recerca de la Universitat en les diferents estructures de recerca.


L'Escola de Doctorat és responsable de la formació dels investigadors que desenvolupen la seua activitat investigadora per a l'obtenció del títol de doctor, fomentant la creació de ponts de cooperació i comunicació entre la formació de nivell avançat i la recerca desenvolupada en les estructures de recerca de la Universitat Politècnica de València i del seu entorn.

El seu objectiu estratègic és constituir un model organitzatiu dels programes de doctorat, amb funcions de caràcter acadèmic i administratiu, que garantisca la qualitat en l'oferta acadèmica i l'eficiència en la gestió. Amb aquesta finalitat, l'Escola de Doctorat, amb els seus diversos òrgans de govern i a través de les comissions acadèmiques dels programes, planifica, desenvolupa i supervisa els ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat, vetlant per l'excel·lència de les tesis doctorals i per la internacionalització dels programes de doctorat.


EMAS upv