- -
UPV
 

Enseñanza universitaria

Investigación

Otros

Reglamento e Instancias

Órganos colegiados

Links de interésProducción científica del Departamento en RIUNET

Estantería del DEPARTAMENTO DE URBANISMO

GRUPOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓNConcurso Bolsa de trabajo Profesor Asociado

 
6. Metodología de Enseñanza

Actividades de trabajo presencial

Nombre

Descripción

Horas

Classe presencial

Exposició de continguts mitjançant presentació o explicació per part d'un professor (possiblement incloent demostracions).

44

Treball en grup

Sessió supervisada on els estudiants treballen en grup i reben assistència i guia quan és necessària.

50

Presentació de treballs de grup

Exposició d'exercicis assignats a un grup d'estudiants que necessita treball cooperatiu per a la seva conclusió.

21

Avaluació

Conjunt de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.

5

 

Total horas:

120

 

Actividades de trabajo autónomo

Nombre

Descripción

Horas

Treballs pràctics

Preparació d'activitats per exposar o lliurar en les classes pràctiques.

165

 

Total horas:

165

 


EMAS upv