- -
UPV
 
Proyectos

El Centre de Formació Permanent col·labora en l’execució de projectes importants d’àmbit internacional entre els quals destaquen els següents:

  • UNI-QM European Quality Management Tools for Lifelong Learning
  • VertebrALCUE
  • VIRQUAL. Virtual Mobility and European Qualification Framework
  • DAETE. EU-US Atlantis Program
  • El CFP participa de manera activa en xarxes de formació permanent:
  • RUEPEP. Xarxa Universitària d’Estudis de Postgrau i Educació Permanent
  • RECLA. Xarxa Educació Contínua de Llatinoamèrica i Europa
  • EUCEN. European Continuing Education Network

EMAS upv