- -
UPV
 
València Coopera
València Coopera és un programa de mobilitat internacional finançat per l’Ajuntament de València, destinat a l’alumnat de grau màster oficial de la Universitat Politècnica de València, per a la realització de pràctiques, treballs fi de grau i tesines de màster ii aquelles persones que van finalitzar els seus estudis de grau, primer cicle, segon cicle o màster oficial a la UPV en els cursos 2015/2016 i 2016/2017, per mitjà de la participació en programes i projectes de cooperació al desenvolupament a països d’Àfrica i d’Hispanoamèrica, en col·laboració amb universitats, organitzacions no governamentals de desenvolupament, organismes internacionals, entitats socials i altres actors del sistema internacional de cooperació al desenvolupament.

EMAS upv