- -
UPV
 
Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans - Mèxic
Convocatòria d¿EuropeAid destinada a realitzar incidència política a Mèxic en matèria de drets humans, així com actualitzar i implementar els programes de les carreres de dret i afins en les universitats mexicanes.

Dades bàsiques de la convocatòria:
- Subvenció: entre 150.000 i 250.000 euros per projecte (suma total convocatòria 1,9 mil¿lions.);
- Cofinançament: entre el 5% i el 50% del cost total del projecte;
- Socis: es necessita almenys un soci Mexicà;
- Durada projectes: entre 18 i 36 mesos;
- Sol¿licituds: màx. 1 sol¿licitud per entitat (la UPV solament pot presentar una sol¿licitud però anar com co-sol¿licitant en una altra proposta);

El termini intern (UPV) per a enviar la documentació acaba el 21 de juliol. Una comissió de selecció decidirà la proposta que representarà a la UPV. Les persones interessades s¿han de posar en contacte amb els tècnics del CCD (Llanos Gómez 88987 i/o Álvaro Fdez.-Baldor 77896)
Termini de presentació en el CCD: 21 juliol 2014
Termini organisme convocant: 28 de juliol 2014

EMAS upv