- -
UPV
 
Convocatòria 2014 (2a crida)
MERIDIES-Cooperació és un programa de mobilitat gestionat pel Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) adreçat a alumnat de la UPV per a la participació en programes i projectes de cooperació per al desenvolupament en països del Sud, a través d'universitats, organitzacions no governamentals de desenvolupament, organismes internacionals, entitats socials o altres actors del sistema internacional de cooperació per al desenvolupament. MERIDIES-Cooperació estableix un marc perquè la Universitat puga estendre els vincles de col¿laboració cap a aquelles entitats i institucions necessitades de col¿laboració tècnica i les finalitats de les quals siguen l'eradicació de la pobresa i la desigualtat. Les beques MERIDIES-cooperació permeten als estudiants posar en pràctica els coneixements tècnics adquirits durant la formació, conèixer el treball que duen a terme els actors del sistema de cooperació internacional al desenvolupament, i generar sentiments de solidaritat i compromís davant dels sectors més desfavorits de la població. L'alumnat obtindrà 4,5 ECTS per participar en aquest programa.
Plazo abierto hasta el 23 de junio de 2014

EMAS upv