- -
UPV
 
Programa ADSIDEO-cooperació
El programa d'nvestigació ADSIDEO-Cooperació té la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes d'R+D+i en l'àmbit dels estudis sobre el desenvolupament, la cooperació internacional i l'aplicació de la tecnologia per al desenvolupament humà. Es tracta d'una convocatòria d'investigació dirigida al personal docent i investigador de la UPV, que poden sol·licitar ajuts per a projectes d'investigació l'objectiu dels quals siga l'obtenció d'un impacte sobre la lluita contra la pobresa i sobre el desenvolupament humà a les regions més desafavorides. A través del programa es vol aconseguir que una major quantitat de projectes d'investigació de la UPV s'adeqüen als criteris sectorials i geogràfics definits en els plans directors de la cooperació espanyola i valenciana, com a eina per reforçar el compromís de la UPV amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i la lluita contra la pobresa.

EMAS upv