- -
UPV
 
Global Challenge


GLOBAL CHALLENGE és un projecte de formació i acció dirigida a formar a les i els estudiants de tot el país per a ser agents de canvi social. Impulsat per l'ONG ONGAWA i la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), amb el suport de Cooperació Espanyola; i en el qual participen 11 universitats espanyoles.


EMAS upv