- -
UPV
 
Jornada: orientar la investigació cap al desenvolupament humà sostenible. 11 juliol 2017
Els objectius de la jornada són:
- Promoure la investigació en temes relacionats amb el desenvolupament humà sostenible i la cooperació internacional entre el PDI de la UPV.
- Alimentar la reflexió sobre els reptes que afronta el planeta i les seues possibles solucions des de la investigació.
- Familiaritzar al PDI amb els programes de investigació propis en temes de cooperació internacional (ADSIDEO-cooperació) i altres externs gestionats pel CCD.
- Compartir experiències de projectes de investigació realizats pels grups de investigació de la UPV de les convocatòries ADSIDEO 2014 i 2015.
- Fomentar les sinergies entre diferents grups de investigació.
La jornada es realitza a la Sala de reunions del CCD el dimarts 11 de juliol de 2017 a les 11:00h.

EMAS upv