- -
UPV
 
31/10/17
News
Las Naves.“Concurso de Ideas: Laboratorio de Accesibilidad”

Las Naves premia amb 45.000 euros les solucions més innovadores per a suprimir les barreres de la ciutat

L’objectiu del Laboratori d’Accessibilitat que s’ha creat a Las Naves és treballar perquè el nostre entorn siga plenament accessible, de manera que qualsevol persona no veja interrompuda o dificultada la realització de les seues activitats quotidianes, com puga ser accedir a un servei, a un objecte, a un espai, etc.

El Laboratori d’Accessibilitat ja ha començat a treballar en la identificació dels reptes a aconseguir, els quals s’agrupen en SIS:

1. La millora de la qualitat del transport públic per a facilitar l'accés de les persones amb diversitat funcional, especialment de les persones amb discapacitat visual i auditiva i d'aquelles amb mobilitat reduïda.

2. La facilitació de l’accés tant a les activitats culturals com als edificis públics que les acullen.

3. La millora dels sistemes d’informació i comunicació públics per a fer-los comprensibles i accessibles als col·lectius de persones funcionalment diverses (discapacitat visual, auditiva, de mobilitat reduïda). En aquest repte, particularment es buscaran solucions per facilitar la comunicació personal entre les persones amb discapacitat i els i les professionals de l’administració pública, i també sistemes i aplicacions tecnològiques que milloren la informació i les indicacions per orientar-se i ubicar-se espacialment en edificis públics, i per a que puguen conéixer els recursos públics en matèria d’ajudes que els puguen interessar.

4. La participació activa en els espais de presa de decisió pública (social i política) de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensitives.

 

5. La sensibilització a la població en general sobre les barreres que es troben quotidianament les persones amb diversitat funcional.

 

6. Disminuir la bretxa digital, prioritzant el disseny de ferramentes d'accés universal.

 

Del concurs d’idees eixiran les solucions guanyadores que acabaran executant-se com a projectes pilots en la nostra ciutat. Després aquestos seran avaluats, per analitzar els resultats finals i la seua posterior replicabilitat.

 

 

Al Laboratori d’Accessibilitat participen representants de les quatre hèlixs de la innovació: la societat civil, empreses relacionades amb les àrees plantejades en els reptes -mobilitat, cultura, etc.-, l’administració pública i la universitat. 


EMAS upv