- -
UPV
 
Quč és? i Per a qui?
Quč és? i Per a qui?

Un programa d'atenció específica a l'esportista d'alt nivell de la UPV per a ajudar-lo a compaginar la seua pràctica esportiva amb el seu desenvolupament acadèmic.

Aquells esportistes que durant el curs acadèmic de referència o l'immediatament anterior acrediten estar en alguna de les següents situacions:

  • Esportistes Universitaris reconeguts com a esportistes d'elit de la Universitat Politècnica de València (segons resolució de les ajudes de residència, excel·lència esportiva i a esportistes d'elit, convocades cada curs acadèmic).
  • Esportistes d'elit reconeguts pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV)
  • Esportistes que siguen en l'actualitat, o hagen sigut l'any anterior, esportistes d'alt nivell, de conformitat amb el que s'estableix en el citat Reial decret 971/2007, de 13 de juliol.

EMAS upv