- -
UPV
 
Exempció puntual d'assistència.

 

Exempció puntual d'assistència.


Els esportistes integrats en aquest programa podran obtindre l'exempció puntual d'assistència a classe quan coincidisca amb la seua participació en competicions esportives oficials de caràcter nacional o internacional.


Pots sol·licitar aquest servei ací. Hauràs d'adjuntar document expedit per la teua federació o organisme competent on especifique la data de la competició coincident amb l'exempció sol·licitada.


Es recomana realitzar la sol·licitud amb 15 dies laborables d'antelació al motiu que justifica el canvi.


EMAS upv