- -
UPV
 
Baixa de soci d'esports
Deportes Normativas Procediments administratius Baixa de soci d'esports  ...

  1. Poden sol·licitar la devolució de la taxa de soci/sòcia d'Esports aquelles persones sòcies que no hagen fet ús de cap dels serveis que se'ls ofereixen com a tals en reserva d'instal·lacions, activitats, escoles o competicions. 
  2. La sol·licitud de baixa com a sòcia/soci d'Esports es realitza a través de l'aplicació Gregal

accés a gregal.

3.     Documentació que cal aportar: (s'ha d'djuntar al formulari gregal)

a.- Document acreditatiu del compte bancari (totes les devolucions es realitzen mitjançant transferència bancària).

b.- Fotocòpia del NIF de la persona titular del compte bancari on es realitza el reintegrament

 

Termini de sol·licitud

Es pot tramitar la sol·licitud de devolució de la taxa de soci/sòcia d'Esports fins a 30 dies naturals abans de finalitzar el període contractat, sempre que es complisquen les condicions per a la devolució.


EMAS upv