- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaSala d'exposicions del Rectorat

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Novembre Festival de Jazz - UPV

Aules de Cultura UPV

PAC

CINEMA: Dijous de pel·lícula

En Acció

Hall Solidari

Música UPV

Prime the Animation

ÀGORA SOUND

FICAECultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de Gandia

Agenda UPV

Descomptes culturals

 
28/02/17
Notícia
Exposició Women in Work

Data: del 7 de març al 19 de maig del 2017 PRORROGADA fins al 31 de maig
Hora: de 11.00 a 14.00 h i de 15.00 a 20.00 h
Lloc: Sala d'exposicions del Rectorat (Edifici 3A)

La globalització no ha sigut capaç de superar l’antiga ordenació de les esferes socioeconòmiques definides per la divisió sexual del treball productiu i reproductiu. Molt al contrari, si bé la dona s’ha incorporat al mercat laboral productiu de forma massiva, no ha deixat de realitzar les tasques reproductives invisibles (el treball de cura que permet la reproducció de la vida).

Les dones accedeixen al mercat laboral de forma asimètrica respecte als homes, a causa principalment de l’“impost reproducti”. Un altre problema és l’augment del treball gratuït i la segregació del mercat global de treball, així com la feminització de la pobresa.

L’exposició “Women in Work. Dona, art i treball en la globalització” ofereix una revisió d’algunes practiques artístiques que des dels anys 1990 a Espanya i a nivell internacional han abastat i abasten aquesta temàtica.

 

L’exposició es compon de cinc seccions:

1 Projectes: Circuits de gènere en l'era global, crítica feminista i algunes subversions de l'economia. Coordinació: Mau Monleón

2 Cicle de vídeo: Working. Enfront del monopoli masclista de la cultura. Coordinació: Mau Monleón, Dionisio Sánchez i Valentina Paz Henríquez 

3 Cicle de vídeo: Feminismes, dona i treball a Galícia. Coordinació: Ánxela Caramés

4 Cicle de vídeo: El nostre orgull, la nostra lluita. [Sobre les dones treballadores peruanes]. Coordinació: Valentina Paz Henríquez 

5 Projectes gràfics: Dona, no m'agrada quan calles. Moviment estudiantil i lluita feminista a Xile [Nucli d'Estudis Gràfica Política i Moviment Estudiantil a Xile]. Coordinació: Carolina Olmedo Carrasco i Javiera Manzi

 


EMAS upv