- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaSala d'exposicions del Rectorat

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Novembre Festival de Jazz - UPV

Aules de Cultura UPV

PAC

CINEMA: Dijous de pel·lícula

En Acció

Hall Solidari

Música UPV

Prime the Animation!

ÀGORA SOUND

FICAECultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de Gandia

Agenda UPV

Descomptes culturals

 
25/02/20
Notícia
Jornades obertes sobre gestos i evanescències en el context urbà (PAC 2020)

Data: 4 i 5 de març de 2020
Horari: de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Lloc: Aula B.0.2 de la Facultat de Belles Arts de la UPV

Les jornades proposades busquen desenvolupar un camp de reflexió a través del qual es comprenga la ciutat mitjançant un desplegament de pràctiques artístiques que actuen com a mecanismes d'experiència.

La nostra voluntat és oferir un espai dialèctic per a tipologies artístiques que promoguen noves maneres de comprendre les ciutats i que, al seu torn, siguen capaces de generar nous escenaris més diversos, plurals i inclusius.

En un moment en el qual la pràctica artística en el context urbà està sent instrumentalitzada pels agents culturals que adscriuen els seus projectes a la categoria d'art urbà, proposem aproximacions divergents a aquest camí hegemònic, establint vincles conceptuals i relats propis respecte a la urbanitat, els espais comuns, les relacions de veïnatge i l'ocupació del territori.

Les jornades es componen de quatre tallers teoricopràctics amb diversos artistes representatius del panorama nacional: Esmeralda Gómez Galera, Fermín Jiménez Landa, Pascual Arnal i el col·lectiu Annaimiquel. Els seus treballs, així com les propostes que es duran a terme dins dels tallers, oscil·len entre diferents concepcions sobre com interactuar amb el context públic: mitjançant estratègies per a subvertir els espais de trànsit i fer-nos detenir el pas; a través d'una conscienciació de l'experiència del caminar i l'exploració urbana; fixant la nostra mirada en la poètica de la subtilesa, del mínim i de l'absurditat; buscant complicitats per a qüestionar les nostres pautes relacionals, o bé activant i repensant les dinàmiques de contrapoder en l'espai públic.

Programa:

4 de març de 2020
Taller_ Estratègies per a habitar la ciutat
09:00-14:00_ Esmeralda Gómez Galera
17:00-21:00_ Fermin Jimenez Landa

5 de març de 2020
Taller_ Complicitats per a construir la ciutat
09:00-14:00_ Annaimiquel
17:00-22:00_ Pascual Arnal

Inscripció:

Escriure, abans de les jornades, a: gestosyevanescencias@gmail.com
Assumpte: inscripció Jornades
Cos: nom, vinculació, activitat d'interés, correu de contacte

Idioma de l'activitat: castellà i català

Organitza: Álvaro Porras Soriano i Dario Cobacho Velasco
Centre d'Investigació en Art i Entorn


EMAS upv