- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaSala d'exposicions del Rectorat

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Novembre Festival de Jazz - UPV

Aules de Cultura UPV

PAC

CINEMA: Dijous de pel·lícula

En Acció

Hall Solidari

Música UPV

Prime the Animation

ÀGORA SOUND

FICAECultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de Gandia

Agenda UPV

Descomptes culturals

 
06/02/19
Notícia
FEM. Exposició de producció artística (PAC 2019)

Data: Del 13 de febrer al 7 de març del 2019
Muntatge col·lectiu: 11 i 12 de febrer
Lloc: Edifici de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. ETSA UPV

FEM és un projecte portat a terme per un grup d'estudiants independent el fi principal dels quals és el de reivindicar la relació entre art i arquitectura en el marc d'una escola amb una forta vocació tècnica. Sense cap tipus de requisit exigit per a la presentació de les obres o propostes, ni cap judici respecte a aquestes, l'exposició parteix de la intenció d'acollir i visibilitzar totes les inquietuds artístiques desenvolupades paral·lelament a la labor acadèmica, com també de l'exploració i apropiació dels espais comuns de l'escola.

A través d'una difusió basada principalment en les xarxes socials, l'exposició té una acollida molt positiva, que permet consolidar un programa cultural que al llarg de tres setmanes porta performances, concerts, debats i intervencions artístiques. No solament l'alumnat, el professorat i el personal de la mateixa escola responen a la convocatòria; estudiants de Belles Arts, de Disseny Industrial, de Filosofia o de Disseny Gràfic es sumen a la iniciativa.

El resultat: una escola d'arquitectura que no sembla una escola d'arquitectura. O tal vegada sí. Durant aquest espai de temps, es produeix una ruptura dins de la rigorosa monotonia –un parèntesi– en el qual l'escenari habitual es veu totalment alterat pel recordatori de l'efervescència intrínseca al desig d'aprendre, que hauria d'estar més latent en una escola que en cap altre lloc.

L’exposició objectiva
només pot donar-se
en un espai en blanc,
per això, en aquesta
edició de “Fem”, es
treballarà com a únic
element el buit.
Buscant la confrontació
directa entre espai i
usuària mitjançant l’eco,
l’exposició es configurarà
a si mateixa a través del
diàleg de les que
decidiu fer-la.

 

https://www.facebook.com/femexposicio/

Més informació: femexposicio@gmail.com


EMAS upv