- -
UPV
 
Monitor Producció Bibliomètrica UPV 2020

El Monitor Bibliomètric de la UPV naix en el marc del compromís de la universitat amb la transparència, i el fa amb l'objectiu de mostrar l'evolució de la producció bibliogràfica institucional. El primer monitor apareix al 2019 i completa els monitors d'accés obert i el d'ODS.

A més de variables bibliomètriques com ara la visibilitat o l'impacte de les publicacions, el Monitor analitza aspectes bibliogràfics com són la col·laboració institucional, les revistes on més publiquen els nostres autors o els principals finançadors de la nostra investigació.

Per a contextualitzar els resultats es comparen els indicadors entre universitats similars.

Publicacions científiques UPV

Comparativa universitats politècniques espanyoles

JCR i excel·lència

Revistes

Col·laboració i finançadors

Investigadors

Publicacions científiques UPV

El següent gràfic mostra, a més, el número de proceedings en Scopus davant la manca de fiabilitat de les dades observada en la Web of Science per al període 2018-2020.

Comparativa universitats politècniques espanyoles

JCR i excel·lència

Revistes

Col·laboració i finançadors

Investigadors


EMAS upv