Publicaciones de Llum Bracho Lapiedra

2013

·        El corpus COVALT: un observatori de fraseologia traduïda (editora)

2012

·        Tratamiento traductor de los elementos culturales en el ámbito medioambiental

2010

·       Environmental Translation in Catalan: Culture, Ideology and the Environment.

2009

·        L'ús identitari dels topònims i paratopònims referits al País Valencià en Internet.

·        Globalització vs. localització: els topònims catalans i els exotopònims en català

2008

·        "La Internacional": traducció, evolució i discurs

·        El comportament ideològic a través de la toponímia en la traducció ambidireccional de textos ambientals en català.

2006

·        Els organismes siglats i la fraseologia en els moviments socials

2005

·        La paratextualitat en la traducció mediambiental de divulgació: Els jocs de paraules i la intertextualitat

·        La traducció en el discurs mediambiental en llengua catalana: anàlisi i caracterització d'un corpus ambidireccional (Tesi doctoral).

2002

·        La subtitulació de pel•lícules mudes a l'època de Weimar

 

VOLVER RETURN RETAR ZURÜCK TORNAR


© DI-AAL - Universitat Politècnica de València, 2005