Objectius Generals

El grup DI-AAL té com a objectiu la investigació en llengües, els seus processos d'adquisició, així com les estratègies més eficaces en l'àmbit de la seua didàctica. Els seus interessos van des de les línies d'actuació convencionals fins a la incorporació a l'aula de les últimes tecnologies de la informació i de la comunicació, utilitzant la intel·ligència emocional, certs aspectes d'interés de la psicopedagogia, la simulació i joc, la lingüística del corpus, etc.

Objectius Específics

 • Disseny de simulacions telemàtiques, i d'aula, per a l'ensenyament-aprenentatge de llengües
 • Creació de bases de dades, en xarxa, per a l'intercanvi d'informació i materials entre diferents usuaris de distintes universitats nacionals i internacionals.
 • Desenvolupament de programari i protocols de comunicació necessaris per a la comunicació a distància.
 • Anàlisi de les característiques lèxiques, sintàctiques i semàntiques del discurs cientificotècnic, i la seua aplicació didàctica a través d'estratègies tradicionals, així com de la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Control de la qualitat en l'avaluació de coneixements lingüístics.
 • Anàlisi i disseny de ferramentes ludicoeducatives en diferents suports, la seua utilització en l'ensenyament-aprenentatge i la seua didàctica.
 • Elaboració de corpus lingüístics electrònics multilingües.
 • Creació de bancs de dades lexicogramaticals.
 • Formació de docents i professionals en les habilitats i competència necessàries per a utilitzar la simulació i el joc com a ferramentes de treball.
 • Formació de formadors en l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, aplicades a la docència.
 • Estudi i implementació dels diferents mètodes i enfocaments emprats en l'ensenyament-aprenentatge de llengües.
 • Formació del professorat en aspectes psicopedagògics per a la seua intervenció en l'aula.
 • Formació del professorat en aspectes psicopedagògics per a millorar el treball en l'aula.
 • Formació del professorat en aspectes relacionats amb la dimensió afectiva i en la utilització de la intel·ligència emocional, com a ferramentes essencials.

TORNAR

Diseño: Comunicarte, 2005
© DI-AAL - Universitat Politècnica de València, 2005
grupodial@upvnet.upv.es