- -
UPV
 
Familia Numerosa

 

  • Si pertanys a una família nombrosa especial, tens exempció total del pagament de les taxes de matrícula. 
  • Si pertanys a una família nombrosa general, et correspon una bonificació del 50% del pagament dels drets de matrícula.

   

  La condició de família nombrosa s'acredita amb títol oficial o amb el corresponent carnet.

  Si la teua acreditació està expedida per la Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Murcia, Navarra, País Basc, La Rioja i Catalunya, no és necessari que aportes documentació acreditativa, ja que la teua condició de Família Nombrosa es comprovarà directament mitjançant una consulta electrònica a la consellería competent en aquesta materia Plataforma d'Intermediació de Dades, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

  Si la teua acreditació està expedida per una altra Comunitat Autònoma, diferent a les anteriors, hauràs de pujar-la a través de la teua Intranet, apartat Secretària Virtual/ Documentació de matrícula. Posteriorment, hauràs de presentar els originals corresponents en la Secretària del teu centre d'estudis perquè puguen ser validats. Consulta en l'apartat “Informació específica del teu centre d'estudis”, en aquest mateix sobre virtual, com, quan i on has d'aportar aquests documents originals.

   

  Has de complir els requisits al començament del curs escolar, des de l'inici del període de matrícula fins al 30 de setembre.

   

  Si en aquesta data el títol està en tramitació, pots obtenir els beneficis acreditant en el teu centre docent la presentació de la sol·licitud de reconeixement o renovació, així com una declaració jurada de la  categoria en què la família nombrosa queda classificada. Ara bé, si abans del 31 de desembre d'enguany no presentes la justificació del títol, s'anul·laran automàticament els beneficis concedits i hauràs d'abonar l'import total. Si et concedeixen un títol d'inferior categoria a la declarada en la matrícula, hauràs d'abonar la diferència que corresponga.


EMAS upv