- -
UPV
 
¿Cómo y cuándo pago?

 

 

La matrícula s'abona:

 

 

 

a) Mitjançant domiciliació bancària en qualsevol banc o caixa d'estalvis de l'estat espanyol. Recorda tenir preparats les dades bancàries per a introduir-los en l'apartat de dades personals de la teua matrícula.

 

 

 

En cas que selecciones com a forma de pagament domiciliació bancària, perquè la UPV puga realitzar el càrrec, és necessari gestionar l'Autorització a la Universitat Politècnica de València per al càrrec bancari de les taxes acadèmiques, que haurà d'estar emplenada amb les dades i signatura del titular del compte bancari, juntament amb la documentació acreditativa d'aquesta titularitat (còpia de fulla de la cartilla bancària o còpia de les dades bancàries obtingudes per banca electrònica on figure el titular o titulars del compte, o document expedit per l'entitat bancària corresponent, on s'especifique el nom del titular o titulars). Rebràs informació sobre com procedir a través d'un correu electrònic. En cas que no aportes l'autorització en els terminis establits, la UPV canviarà d'ofici la teua forma de pagament a efectiu en dos terminis.

 

 

 

Formes de pagament mitjançant domiciliació bancària:

 

1) Càrrec en compte en només un pagament

 

• A l'inici del curs.

 

2) Càrrec en compte en dos pagaments

 

• Primer pagament: a l'inici del curs.

 

• Segon pagament: abans de l'inici del segon semestre.

 

3) Pagament fraccionat en vuit mensualitats, de setembre a abril.

 

Aquesta modalitat de pagament és una acció que la Universitat Politècnica de València ofereix per a ajudar a les famílies a fer front a la despesa que suposen les matrícules universitàries.

 

Els alumnes que opten pel pagament fraccionat en vuit quotes i s'incorporen després del mes de setembre abonaran el total de la seua matrícula fraccionada en les mensualitats que resten fins al mes d'abril.

 

L'import mínim per a poder fraccionar el pagament de la teua matrícula en vuit mensualitats ha de ser superior a 360 euros.

 

 

 

b) Mitjançant targeta de crèdit (TPV virtual). Pots seleccionar aquesta forma de pagament en la teua automatrícula i, posteriorment, quan rebes avís en el teu correu electrònic, realitzar el pagament seguint les instruccions que et facilitarà la universitat.

 

 

 

Forma de pagament mitjançant targeta de crèdit:

 

   L'alumne podrà abonar la seua matrícula, mitjançant targeta de crèdit, podent triar, un sol pagament o dos pagaments.

 

 

 

Excepcionalment, la forma de pagament triada en automatrícula podrà ser modificada per la universitat. Igualment, per raons organitzatives, a final de curs els rebuts generats o pendents s'abonaran mitjançant rebut per al seu pagament en efectiu o mitjançant targeta de crèdit. Des de la teua intranet pots consultar sempre l'estat dels teus rebuts.

 

 

 

En cas que et deneguen la beca, l'import de la teua matrícula es farà efectiu íntegrament, mitjançant càrrec en el compte que hages indicat. Si aquesta resolució denegatòria la reberes després del 27 de març (data límit per a girar rebuts per càrrec en compte), el pagament hauràs de realitzar-lo mitjançant targeta de crèdit o en efectiu, per a la qual cosa se't facilitarà un rebut que podràs abonar en qualsevol oficina de Bankia. Aquest rebut el podràs imprimir a través de la teua intranet, o podràs sol·licitar-lo en la secretaria del teu centre d'estudis.

 

És molt important que tingues presents  aquestes dates per a evitar l'anul·lació de la teua matrícula per impagament.

 

 

 

c) Només en casos excepcionals el teu centre d'estudis valorarà si escau emetre un rebut per al seu pagament en efectiu.

 

 

 


EMAS upv