- -
UPV
 
Cómo

 

 

La matrícula la formalitzes mitjançant una aplicació informàtica. L'automatrícula per Internet et permet realitzar tots els tràmits administratius per a formalitzar la teua matrícula d'aquest curs, sense necessitat de personar-te en el centre en la data assignada.

L'automatrícula consta de dues parts; la consignació de les teues dades personals i altres dades necessàries per a la gestió de la teua matrícula (que pots completar amb antelació) i la matrícula pròpiament dita (elecció d'assignatures, que no pots formalitzar abans de la cita assignada). És molt important que dediques el temps necessari a completar aquesta primera part, de les dades personals perquè no podràs passar a la matrícula fins que no estiga correctament emplenada.

Los alumnos de nuevo ingreso podrán completar los datos personales desde 90 minutos antes de la fecha asignada. Recibirás un aviso de la UPV informándote de la titulación en que has sido admitido, asi como de la fecha y hora asignada para tu matrícula. Y posteriormente recibirás un aviso informativo en el que se le comunicará la posibilidad de acceder a la aplicación para completar tus datos personales desde 90 minutos antes de la cita asignada.
 

Els alumnes de nou ingrés podran completar les dades personals des de 90 minuts abans de la data assignada. Rebràs un avís de la UPV informant-te de la titulació en què has sigut admès, **asi com de la data i hora assignada per a la teua matrícula. I posteriorment rebràs un avís informatiu en el qual se li comunicarà la possibilitat d'accedir a l'aplicació per a completar les teues dades personals des de 90 minuts abans de la cita assignada

 En finalitzar la matrícula, podràs obtenir un justificant-resumeixen d'aquesta, en el qual s'incorporarà una acreditació o carnet provisional que et possibilitarà l'accés als serveis de la UPV. Si no disposes d'impressora en aqueix moment, pots imprimir més tard el pdf entrant en manera consulta en l'aplicació d'automatrícula

Ula matrícula, és definitiva per a l'actual curs, llevat que les teues circumstàncies acadèmiques varien perquè sol·licites i se't concedeixen reconeixements de crèdits. Si és el teu cas vegada formalitzada, Informa't..

És convenient que et familiaritzes amb aquesta aplicació abans d'iniciar l'automatrícula. Per a això, pots veure una presentació multimèdia que et facilitarà la labor, així com consultar el corresponent manual, que estan disponibles en l'adreça    Web de automatrícula.

Ja que és la primera vegada que accedeixes a aquests estudis universitaris, has de matricular-te del primer curs complet. Una vegada matriculat podràs sol·licitar el règim de matrícula amb dedicació a temps parcial, del 29 al 30 de juliol identificant-te en la teua Intranet, per la qual cosa la teua matrícula estarà limitada entre 18 i 40 crèdits**ECTS. El 31 de juliol rebràs Resolució sobre aquest tema. Consulta la normativa reguladora.

En cas de ser admès amb posterioritat, hauràs de presentar sol·licitud segons el termini establit pel teu Centre.

 


EMAS upv