- -
UPV
 
Sobre el Carné

 

 

ACREDITACIONS
Per al curs 2019/2020, igual que el curs passat, disposarem de dos tipus d'emissió de les acreditacions: una per a estudiants matriculats al campus de Vera i un altre per als matriculats al campus d'Alcoi i Gandia.
Els dos tipus d'emissió d'acreditacions seran:
§ Emissió instantània (Campus de Vera): L'estudiant haurà d'acudir a un dels punts d'emissió d'aquestes acreditacions, on li realitzaran la fotografia i podrà obtenir la seua acreditació amb caràcter immediat. Encara que la matrícula es realitze al juliol, aquesta modalitat d'estampació estarà disponible els primers dies de setembre.
Del 4 al 20 de setembre, els estudiants seran citats per correu electrònic assignant-los un dia i punt d'emissió. Els punts d'emissió previstos per a aquest curs són:
- Punt A: Zona de l'Àgora. 1a planta. Enfront d'Editorial UPV
- Punt B: Casa de l'Alumne,4K. Sala reunions de la 2n planta

Si l'estudiant no poguera acudir a algun dels punts indicats, podrà passar durant tot el curs per l'Oficina del Banc Santander situada en l'Àgora.

§ Emissió 20 dies (Campus Alcoi i Gandia): El carnet s'emetrà en el termini de 20 dies i s'arreplegarà en la consergeria del centre d'estudis. Per a això és imprescindible que l'estudiant puge una fotografia grandària carnet en format **jpg que complisca la Normativa de fotografies de la UPV.
Normativa de les fotografies per a acreditacions UPV.
§ En la manera d'emissió instantània no és necessari pujar un fitxer amb la foto, ja que la fotografia serà realitzada i emmagatzemada en el moment en què l'estudiant acudisca a un dels punts d'emissió. No obstant això, també podrà pujar-la abans a través de la seua Intranet (Secretaria Virtual_Informació_Fotografia) i així agilitar l'estampació en el moment de la recollida.
§ En l'emissió a 20 dies, és obligatori que l'estudiant aporte la fotografia (Secretaria Virtual_Informació_Fotografia) per a confeccionar el carnet universitari.
En finalitzar l'automatrícula, l'estudiant podrà obtenir a través de l'aplicació, un Justificant-Resum de matrícula al qual s'incorporarà la targeta temporal d'alumne/a per a possibilitar l'accés als serveis de l'O.P.V., en tant s'expedisca la targeta definitiva.
També té la possibilitat d'usar l'APP LA MEUA UPV per a disposar de la seua targeta temporal.

 


EMAS upv