- -
UPV
 
Víctimas del terrorismo

 

Tens dret a exempció total del pagament de les taxes de matrícula, si has sigut víctima de banda armada i element terrorista. Es poden acollir a aquesta exempció el cònjuge no separat legalment o fills de la víctima.

 


EMAS upv