- -
UPV
 
Docència inversa

La docència inversa és un mètode pedagògic que canvia els rols del professor i alumne dins i fora de l'aula: la classe magistral es porta a casa, on l'estudiant aprèn els coneixements a través de vídeos i de material multimèdia, i el temps de classe s'utilitza per a fer pràctiques, treball en equip i altres dinàmiques més col·laboratives. Aquest model és més bidireccional: els alumnes es mostren més compromesos i implicats amb el contingut de l'assignatura, són més participatius. Com a resultat, els estudiants milloren en la comprensió de conceptes i en el domini de la matèria, i s'incrementa el rendiment acadèmic. No es pretén canviar la presencialitat per un ensenyament a distància. Al contrari, es tracta d'incorporar nous formats per a obtindre més profit del contacte amb el professor.

Amb això, a més de millorar la qualitat de la docència mitjançant la utilització de recursos didàctics en xarxa de suport a la docència presencial, es persegueix facilitar als nostres professors eines i metodologia que faciliten la incorporació en les seues assignatures presencials de continguts digitals en xarxa. El que ajudarà a millorar els processos d'ensenyament i docència, i permetrà que els alumnes desenvolupen un aprenentatge més flexible i operatiu.

Amb la finalitat que conegues els aspectes essencials i pugues, d'aquesta manera, optar per aquest model de docència en l'elecció de les teues assignatures/grups, pots accedir a aquest vídeo


EMAS upv