- -
UPV
 
SPNL: traducció i correcció de material docent
Suport a la docència en valencià SPNL: traducció i correcció de material docent  ...

El Servei de Promoció i Normalització lingüística us ofereix un servei de traducció al valencià o de correcció de material docent (apunts, exàmens, enquestes i tests, exercicis i pràctiques, llibres i manuals, programes d’assignatures, etc.), per tal de facilitar-vos la docència en aquesta llengua.

 

Per a sol·licitar-lo, heu d’omplir el formulari que trobareu en la intranet (en l'apartat del Servei de Promoció i Normalització Lingüística) o en la web de l’SPNL.

 

Terminis per a remetre eltext traduït, corregit i/o normalitzat: 

- Fins a 2 pàgines: 2 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud. 
- De 3 a 5 pàgines: 3 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud. 
- De 6 a 10 pàgines: 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud. 
- D'11 a 20 pàgines: 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud. 
- Treballs de més de 20 pàgines i altres treballs de característiques especials: el termini acordat amb la persona usuària. Dins de 2 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud, el personal del SPNL fa una proposta per a acordar el termini amb l'usuari. Com a treballs de característiques especials s'entenen: documents de més de 20 pàgines; treballs que, amb independència de l'extensió, formen part d'un conjunt (capítols d'un llibre, unitats d'un temari o textos del catàleg d'una exposició) que l'usuari sol·licita en diversos lliuraments i que requereixen una revisió conjunta final; i treballs que, bé per estar formats per fragments descontextualizats (registres o camps de bases de dades o de fulls de càlcul, repertoris d'etiquetes d'aplicacions informàtiques, i altres treballs semblants) o bé per requerir l'ús de l'anglès o altres llengües diferents de les oficials de la UPV (aquests casos només s'admeten amb autorització prèvia), presenten una dificultat afegida.


EMAS upv