- -
UPV
 Vida i obraRaimon a la UPV

 
Qui pregunta ja respon

Qui pregunta ja respon (1976)
(Raimon)

Quants homes calen per a fer un país,
quants països per a fer el món,
quantes llibertats per a fer la democràcia:
llibertats.

Quantes cases calen per a fer un carrer,
quants carrers per a fer una ciutat,
quants arbres per a fer un espai verd,
un espai verd.

Quants obrers calen per a fer una classe obrera,
quants burgesos calen per a fer una burgesia,
quantes lluites per a vèncer,
quantes lluites.

Quantes "apertures" calen per a trencar la tancadura,
quants pagesos calen per a fer una pagesia,
quantes amnisties calen per a fer l'amnistia,
l'amnistia.

Això em preguntava el vent a mi mateix,
això em preguntava jo a mi mateix.
Qui pregunta ja respon,
qui respon també pregunta.

Un home no fa un país,
un país no fa el món,
una llibertat no fa la democràcia,
llibertat.

Una casa no fa un carrer,
un carrer no fa una ciutat,
un arbre no fa un espai verd,
un espai verd.

Un obrer no fa una classe obrera,
un burgès no fa una burgesia,
una lluita no fa la victòria,
una lluita.

Una "apertura" no trenca la tancadura,
un pagès no fa una pagesia,
una amnistia no fa l'amnistia,
l'amnistia.

Això em preguntava el vent a mi mateix,
això em preguntava jo a mi mateix.
Qui pregunta ja respon,
qui respon també pregunta.

EMAS upv