- -
UPV
 

La Universitat Politècnica de València entén que la informació pública no és patrimoni dels ens públics, sinó que és dels ciutadans, els quals tenen el dret d'exigir-la, i nosaltres el deure de posar-la al seu abast de la manera més didàctica possible. Per a nosaltres el Portal de Transparència és una oportunitat per a millorar i apropar la informació que generem als ciutadans i a la societat valenciana que és a qui hem de retre comptes.


Informació de Rellevància Jurídica


Informació Institucional, Organitzativa i de Planificació
EMAS upv