- -
UPV
 
Programa Tándem

El tàndem és una activitat de conversa en parelles o grups de tres persones: nosaltres facilitem el contacte i vosaltres establiu les trobades. Per a participar en un tàndem, has d¿enviar un correu a tandem.cal@epsg.upv.es amb les dades següents:
· Nom i cognoms
· Llengua (o llengües) que t¿interessa practicar
· Llengua (o llengües) de conversa que pots oferir (si és llengua estrangera, indica¿n el nivell: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 
L¿assignació de parella tàndem es realitza per ordre d¿arribada del correus.
 
De forma voluntària, amb el seguiment tutoritzat del tàndem pots sol·licitar reconeixement de crèdits en estudis de Grau (entre 0.33 i 1 crèdit) i en estudis de pla antic (1 crèdit); a més, aquest seguiment tutoritzat es considera un mèrit en la subhasta de l¿intercanvi Erasmus. Si t¿interessa obtindre crèdits per aquesta activitat, és necessari que et poses en contacte des de l¿inici dels intercanvis amb la professora Diana González (diagonpa@upvnet.upv.es).
 
Bones converses a tothom!

EMAS upv