- -
UPV
 
Altres xarxes
Infoacceso Accés sense fils Altres xarxes  ...

Si vostè disposa de dispositius wifi que no suporten WPA2-Enterprise i no té una alternativa viable en el mercat per a substituir-los, pot sol·licitar la creació d'una xarxa especial en la seua zona amb seguretat WPA2-PSK per a connectar aquests i solament aquests dispositius.

En aquesta nova xarxa, els dispositius podran comunicar amb tota la xarxa UPV i seran accessibles des d'ella, però solament podran accedir a Internet a través d'un proxy (servidor proxy.upv.es port 8080).

Per a més informació consulte als seus informàtics a ras@upv.es.


EMAS upv