- -
UPV
 
UPV-IoT

La xarxa sense fil UPV-IoT està pensada per a connectar dispositius wifi no personals que requerisquen comunicació entre si, com a robots, impressores, o dispositius wifi multimèdia.

Es configura de forma idèntica a la xarxa wifi UPVNET, però solament es pot connectar a ella si es disposa d'un compte temporal impersonal, creat per al dispositiu que es vol connectar.

No és possible connectar amb el seu compte personal d'usuari a aquesta xarxa.

El compte temporal es crea amb la MAC (sense guions) en el camp 'DNI'; el nom i cognoms en el camp 'responsable de l'equip' i el tipus de dispositiu i funció del mateix en el camp 'comentari'.

El compte temporal creat no podrà ser usada en un altre dispositiu diferent per al qual va ser creada. Si es detecta que s'està utilitzant en un altre equip, el compte es bloquejarà automàticament.

Les adreces IP que es lliuren en aquesta xarxa són privades i només es permet accés a Internet per a consultes web. Si vostè necessita IP's públiques, haurà d'inventariar el dispositiu en la subxarxa WIFI_UPV-IoT tal com es fa amb els equips connectats per cable.

Per a més informació consulte als seus informàtics, o sol·licite-les a través de l'aplicació Gregal.


EMAS upv