- -
UPV
 
VPN en Windows 10
Infoacceso Accés VPN VPN en equips VPN en Windows 10  ...

Per a poder connectar a la UPV per VPN des de una ubicació remota, s' ha de estar connectat a Internet. Si vosté està dins del campus, l' VPN només li funcionarà si està connectat a la wifi UPV-INFO

Afegir la configuració VPN


1. Des de Configuración -> Red e Internet seleccione VPN i a continuació Agregar una conexión VPN

2. Introduïm els paràmetres següents:

- Proveedor de VPN: Windows (integrado)

- Nombre de la conexión: VPN a la UPV (nom descriptiu)

- Nombre de servidor: vpn.upv.es

- Tipo de VPN: Automático

- Tipo de información de inicio de sesión: Nombre de usuario y contraseña

3.- Introduïsca les seues credencials seguint aquesta sintaxi:

usuari@domini.upv.es

on ha de substituir 'usuari' i 'domini' pels quals li corresponguen. ( Quin es el meu nom d'usuari i el domini? ).

Introduïsca la seua contrasenya. ( Quina es la meua contrasenya de usuari? )

Canviar les propietats de la VPN

4. Encara que ja hem creat la connexió VPN, fa falta fer uns ajustaments. Òbriga de nou el "Centro de redes y recursos compartidos" i seleccione "Cambiar configuración del adaptador"

5. Faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN creada i esculla 'Propiedades'

6. Verifique que la pestanya de "Seguridad" coincideix amb els paràmetres que en la imatge es mostren:

  • Tipus de VPN: Protocol de túnel SSTP ( recomanem l'ús de SSTP, encara que si no li funciona, pot triar el PPTP )

  • Xifrat de dades: Requereix xifrat

  • Usar el protocolo de autenticació (EAP): seleccionar "EAP protegido (PEAP) (cifrado habilitado)". Clic damunt el botó Propiedades.

7. Ens apareixerà la nova finestra 'Propiedades de EAP protegido' on marcarem:

  • la casella de Validar un certificado de servidor

  • la casella de "Conectarse a estos servidores:" e introduïm com a servidor radius.upv.es

  • les caselles corresponents a les entitats emisores de certificats...: DigiCert Assured ID Root CA

Com métode d' autenticació EAP escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

Fem clic damunt el botó 'Configurar...' en la finestra anterior i desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

Requisit per a la connexió a les bases de dades i revistes electròniques de la Biblioteca.

Si vostè necessita accedir a la Biblioteca digital de la nostra universitat, ha de tenir marcat el camp"Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota". Per a això, faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN i esculla Propiedades. Estant en les Propiedades de la conexión VPN, esculla la pestanya Funciones de red, seleccione el protocol TCP/IPv4 i prema en el botó Propiedades.

Prema el botó 'Opciones avanzadas' i en la finestra emergent, seleccione 'Usar puerta de enlace en red remota'

Premem successivament els botons de 'Aceptar' de les finestres que han quedat obertes i ens disposem a connectar.

Connectant...

Nota: Alguns Windows10, després de les últimes actualitzacions, no poden connectar des de la icona de xarxa de la cantonada inferior dreta de la seua pantalla. Connect tal i com indica el següent pas

8. Seleccione la connexió des de Configurar-> Red e Internet i prema sobre "Conectar" Clic sobre la icona de xarxa, en la cantonada inferior dreta de la seua pantalla, i desplegarà les connexions, on trobarà la VPN creada. Seleccionela fent clic damunt d'ella i prema 'Conectar'

Si tot funciona bé apareixerà com 'Conectado'


EMAS upv