- -
UPV
 
VPN en Windows 10
Infoacceso Accés VPN VPN en equips VPN en Windows 10  ...

Per a poder connectar a la UPV vía VPN, ha de estar connectat a Internet.

Configuració de VPN

1. En el cantó inferior dret de la pantalla, trobarà la icona de xarxa, la qual variará en funció de com estiga connectat a Internet, si per cable o via wifi

Prema, amb el botó dret del seu ratolí, sobre la icona de xarxa i seleccione l'opció "Abrir el Centro de redes y recursos compartidos".

2. En la nova finestra, esculla l'opció de 'Configurar una nueva conexión o red'.

3.Trie 'Conectarse a un área de trabajo' tal com mostra la imatge, i a continuació clic en el botó 'Siguiente'.:

4. En la nova finestra esculla "Usar mi conexión a Internet"

5. La següent finestra li pregunta pel servidor de VPN que en el nostre cas va a tenir l'adreça d' Internet: vpn.upv.es

Com ‘Nombre de destino’ esculla un nom descriptiu.

Clic en el botó "Crear".

6. Encara que ja hem creat la connexió VPN, fa falta fer uns ajustaments. Òbriga de nou el "Centro de redes y recursos compartidos" (vegeu el pas 1.) i seleccione "Cambiar configuración del adaptador"

7. Faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN creada i esculla 'Propiedades'

8. Verifique que la pestanya de "Seguridad" coincideix amb els paràmetres que en la imatge es mostren:

  • Tipus de VPN: Protocol de túnel SSTP

  • Xifrat de dades: Requereix xifrat

  • Usar el protocolo de autenticació (EAP): seleccionar "EAP protegido (PEAP) (cifrado habilitado)". Clic damunt el botó Propiedades.

9. Ens apareixerà la nova finestra 'Propiedades de EAP protegido' on marcarem:

  • la casella de Validar un certificado de servidor

  • la casella de "Conectarse a estos servidores:" e introduïm com a servidor radius.upv.es

  • les caselles corresponents a les entitats emisores de certificats...: DigiCert Assured ID Root CA

Com métode d' autenticació EAP escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

10. Fem clic damunt el botó 'Configurar...' en la finestra anterior i desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

Requisit per a la connexió a les bases de dades i revistes electròniques de la Biblioteca.

Si vostè necessita accedir a la Biblioteca digital de la nostra universitat, ha de tenir marcat el camp"Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota". Per a això, faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN i esculla Propiedades. Estant en les Propiedades de la conexión VPN, esculla la pestanya Funciones de red, seleccione el protocol TCP/IPv4 i prema en el botó Propiedades.

Prema el botó 'Opciones avanzadas' i en la finestra emergent, seleccione 'Usar puerta de enlace en red remota'

Premem successivament els botons de 'Aceptar' de les finestres que han quedat obertes i ens disposem a connectar.

Connectant...

11. Clic sobre la icona de xarxa, en la cantonada inferior dreta de la seua pantalla, i desplegarà les connexions, on trobarà la VPN creada. Seleccionela fent clic damunt d'ella.

Seleccione 'Conectar'

12. Ara arriba el moment d'autenticar-se com usuari. Introduïsca el seu nom d'usuari, contrasenya i domini. Recorde que només hi han 2 dominis possibles: UPVNET y ALUMNO .

  • usuari@upvnet.upv.es per als usuaris del domini UPVNET

  • usuari@alumno.upv.es per als usuaris del domini ALUMNO

Si tot funciona bé apareixerà com 'Conectado'


EMAS upv