- -
UPV
 
eduroam amb Windows 10

Les captures de pantalla s'han pres de Windows 10 Enterprise Versió 1803 (compilació de SOTA 17134.376) i connectat amb el SSID eduroam

1. Òbriga el 'Panel de control' i seleccione 'Redes e Internet'. En la nova finestra seleccione 'Centro de redes y recursos compartidos' i a continuació trie "Configurar una nueva conexión o red".

2. A continuació, trie "Conectarse manualmente a una red inalámbrica"

3. Introduïsca les dades corresponents:

  • Nombre de la red: eduroam

  • Tipo de Seguridad: WPA2-Enterprise

  • Tipo de cifrado: AES

Polse en 'Siguiente'

4. El sistema li avisarà que s'ha agregat eduroam correctament. Seleccione 'Cambiar la configuración de conexión' per a realitzar més ajustos.

5. Seleccione la pestanya 'Seguridad' i comprove que s'han establit els seguents paràmetres:

  • Tipo de seguridad: WPA2-Enterprise

  • Tipo de cifrado: AES

  • Método de autenticación: EAP protegido (PEAP)

Polse el botó 'Configuración' que està al costat de PEAP.

6. En la nova finestra 'Propiedades de EAP protegido' marcarem:

  • la casella de 'Verificar la identidad del servidor validando el certificado'

  • la casella 'Conectarse a estos servidors' e introduirém com servidor a 'radius.upv.es'

  • la casella corresponent a l'entitat de certificació: DigiCert Assured ID Root CA

  • Metode d'autenticació EAP triem el de Contrasenya segura (EAP-MSCHAP V2)

i fent clic damunt el botó adjunt de Configurar...

... comprovem que està desmarcada la casella 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

7. Pulsem successivament els botons d'Acceptar de les finestres que han quedat obertes fins aplegar de nou a la finestra de 'Propiedades de la red inalámbrica eduroam' del pas 7.

8. Faça clic sobre el boto 'Configuración avanzada'' i en la pestanya 'Configuración de 802.1X' especifique com a modo d'autenticació Autenticación de usuarios'.

Polse en el botó 'Guardar credenciales' e introduisca el seu nom d'usuari i contrasenya seguint la sintaxi:

usuari@domini.upv.es

sustituisca 'usuari' i 'domini' per els que li corresponguen. ( Quin es el meu nom d'usuari i domini? ) .

Clic en el botó 'Aceptar' de les finestres que han quedat obertes i ja estem en disposició de conectar.

9. Per a conectar faça clic en la icona de conexió inalámbrica y trie eduroam. Polse en 'Conectar'


EMAS upv