- -
UPV
 
UPVNET en Ubuntu Touch

Actualment Ubuntu Touch no disposa d'interfície gràfica per a poder configurar i connectar a xarxes segures 802.1x, com és el cas de les nostres xarxes sense fils. No obstant açò, sí és possible fer-ho des de la terminal del mòbil.

A continuació els mostrem les instruccions de com hem connectat els mòbils BQ E4.5 i BQ E5 a UPVNET.

NOTES: El password de superusuari en UBUNTU Touch és el que es tria per a desbloquejar el mòbil, el que es va triar quan es va arrancar la primera vegada. L'usuari sempre es diu phablet.


1.- Des de la configuració del mòbil 'System Settings'-> 'Network Settings'-> 'Wifi'-> 'Conectar con una red oculta'.

Introduïsca el SSID de la wifi a la qual vol connectar, en el nostre cas 'UPVNET' (sense cometes i en majúscules)

Açò crea un fitxer amb nom UPVNET en el directori /etc/NetworkManager/system-connections2.- Ara necessitem una 'Terminal' per a fer unes modificacions en la configuració d'aquest arxiu.

Podem obrir una terminal en el propi telèfon ( incòmode), o bé a través de connexió USB del mòbil a un PC amb linux.

Si el PC amb Linux, connectat per USB amb el mòbil, no detecta el sistema de fitxers del telèfon, caldrà executar des d'una terminal del propi telèfon la següent ordre:

$ sudo android-gadget-service enable mtp

El que permetrà que el PC, ja siga Linux o Windows, mostre els fitxers del telèfon.3. Per a editar el fitxer UPVNET, deurem primer copiar-ho en el directori 'home' de l'usuari phablet des de la terminal del propi mòbil, ja que des del PC solament podem accedir al directori de l'usuari /home/phablet/

$ sudo cp /etc/NetworkManager/system-connections/UPVNET /home/phablet/Downloads/

$ sudo chown phablet:phablet /home/phablet/Downloads/UPVNET

$ sudo chmod 644 /home/phablet/Downloads/UPVNET4. Ara ja podem editar el fitxer UPVNET ( creat en pas 1., copiat en /home/phablet/Downloads/ en el pas anterior. i que veiem des de PC Linux ), amb algun editor de text: nano, gedit, etc...

Aquest pas és important: NO CANVIE LES 4 PRIMERES LÍNIES DEL FITXER DONCS AÇÒ HO CREA EL TELEFÒN AMB LES SEUES DADES de uuid etc...

En el fitxer s' han de modificar els camps següents:

ssid=UPVNET

identity=usuari@domini.upv.es ( Recorde que 'domini' solament pot ser ALUMNO o UPVNET )

password=escriga ací la seua contrasenya d'usuari d'UPV.5.-Salve el fitxer UPVNET. Si ho ha editat directament en /home/phablet/Downloads/ ja està salvat en el seu lloc.6.- Ara des d'una terminal del mòbil, haurem de copiar-ho de nou en /etc/NetworkManager/system-connections

$ sudo cp /home/phablet/Downloads/UPVNET /etc/NetworkManager/system-connections/7. Torna a network settings telèfon i cerca "connexions prèvies", selecciona-la i hauria de connectar a la xarxa.El fitxer UPVNET

###########^^ Aquesta secció no s'ha de tocar^^#######################

[connection]

id=SSID #aquest camp se omplirà amb el nom que li done al fitxer, que ha de ser igual al nom de la wifi a la que volem connectar

uuid=d0965634-37d8-4f80-9d49-33d1d7e706ab #el sistema establirà el valor d'aquest camp

type=802-11-wireless

#######################################################################

[802-11-wireless-security]

key-mgmt=wpa-eap

auth-alg=open

[802-11-wireless]

ssid=UPVNET

mode=infrastructure

mac-address=AC:22:0B:44:04:5A

security=802-11-wireless-security

[802-1x]

eap=peap;

identity= usuari@domini.upv.es

phase2-auth=mschapv2

password= escriga ací la seu contrasenya d'usuari de l' UPV

[ipv4]

method=auto

[ipv6]

method=auto


EMAS upv