- -
UPV
 
Clients VPN de Cisco
Infoacceso Accés VPN Clients VPN de Cisco  ...

Ací facilitem un programari per a connexions VPN, que recomanem usar quan no puga connectar amb el seu client VPN habitual.

El client VPN de Cisco utilitza el protocol IPsec que és més flexible que uns altres d'ús més estès com són el PPTP o el SSTP, és per açò que ho recomanem quan aquests fallen.

A continuació trobarà les guies d'instal·lació i configuració del client VPN de Cisco depenent del sistema operatiu del seu ordinador.

Dins d'aquestes guies està el programari que haurà de descarregar i instal·lar


EMAS upv