- -
UPV
 
VPN con Windows 8 y 8.1
Infoacceso Accés VPN VPN en equips VPN con Windows 8 y 8.1  ...

Per a poder connectar a la UPV vía VPN, ha de estar connectat a Internet.

Configuració de VPN

1. Des del "Panel de Control" òbriga el "Centro de redes y recursos compartidos".

2. Esculla l'opció de 'Configurar una nueva conexión o red'. En la nova finestra, esculla 'Conectarse a un área de trabajo' tal com mostra la imatge:

3. Clic en el botó 'Siguiente'. En la nova finestra esculla "Usar mi conexión a Internet"

4. La següent finestra li pregunta pel servidor de VPN que en el nostre cas va a tenir l'adreça d' Internet: vpn.upv.es

Com ‘Nombre de destino’ esculla un nom descriptiu.

Clic en el botó "Crear".

5. Encara que ja hem creat la connexió VPN encara fa falta fer uns ajustaments. Prema sobre la icona monitor que hi ha en el cantó inferior a mà dreta.

6. Prema sobre la 'Conexión VPN' amb el botó dret del ratolí i seleccione 'Propiedades'

7. Verifique que la pestanya de "Seguridad" coincideix amb els paràmetres que en la imatge es mostren:

  • Tipus de VPN: Protocol de túnel SSTP ( recomanem l'ús de SSTP, encara que si no li funciona, pot triar el PPTP ).

  • Xifrat de dades: Requereix xifrat

  • Usar el protocolo de autenticació (EAP): seleccionar "EAP protegido (PEAP) (cifrado habilitado)".

    Clic damunt el botó Propiedades.

8. Ens apareixerà la nova finestra de'Propiedades de EAP protegido'on marcarem:

  • la casella de Validar un certificado de servidor

  • la casella de "Conectarse a estos servidores:" e introduïm com a servidor radius.upv.es

  • les caselles corresponents a les entitats emisores de certificats...: DigiCert Assured ID Root CA

Com métode d' autenticació EAP escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

9. Fem clic damunt el botó 'Configurar...' en la finestra anterior i desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

Requisit per a la connexió a les bases de dades i revistes electròniques de la Biblioteca.

Si vostè necessita accedir a la Biblioteca digital de la nostra universitat, ha de tenir marcat el camp"Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota". Per a això, faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN i esculla Propiedades. Estant en les Propiedades de la conexión VPN, esculla la pestanya Funciones de red, seleccione el protocol TCP/IPv4 i prema en el botó Propiedades.

Prema el botó 'Opciones avanzadas' i en la finestra emergent, seleccione 'Usar puerta de enlace en red remota'

Conectant...

10. Premem successivament els botons de 'Aceptar' de les finestres que han quedat obertes i ens disposem a connectar.

Premem sobre la conexió VPN creada i clic damunt 'Conectar'.

11.Ara arriba el moment d'autenticar-se com usuari. Introduïsca el seu nom d'usuari, contrasenya i domini. Recorde que només hi ha 2 dominis possibles: UPVNET y ALUMNO .

  • usuari@upvnet.upv.es per als usuaris del domini UPVNET

  • usuari@alumno.upv.es per als usuaris del domini ALUMNO

Si tot funciona bé apareixerà com 'Conectado'


EMAS upv