- -
UPV
 
UPVNET en Windows 8 y 8.1

1. Òbriga el 'Panel de control' i seleccione 'Redes e Internet'. En la nova finestra seleccione 'Centro de redes y recursos compartidos' i a continuació trie "Configurar una nueva conexión o red".

2. Trie "Conectarse manualmente a una red inalámbrica"

3. Introduïsca les dades corresponents:

  • Nom de la xarxa: UPVNET

  • Tipus de seguretat : WPA2-Enterprise

  • Tipus de xifrat : AES

Clic damunt 'Siguiente'

4. El sistema li avisarà que s' agregat UPVNET correctament. Seleccione "Cambiar la configuración de conexión" per a realitzar més ajustaments.

5. Seleccione la pestanya "Seguridad" i comprove que estan establits els següents paràmetres:

  • Tipus de seguretat: WPA2-Enterprise

  • Tipus de xifrat: AES

  • Métode d'autenticació: EAP protegido (PEAP)

Prema sobre el botó 'Configuración' que està al costat de PEAP.

6. En la nova finestra 'Propiedades de EAP protegido' marcarem:

  • la casella de 'Validar un certificado de servidor'

  • la casella 'Conectarse a estos servidores' e introduirem com servidor a radius.upv.es

  • les caselles corresponents a les entidades de certificació: DigiCert Assured ID Root CA

  • Com métode d'autenticació EAP escollim Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

i fent clic damunt el botó adjunt Configurar...

... desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

7. Premem successivament els botons "Aceptar" de les finestres que han quedat obertes fins a arribar de nou a la finestra de "Propiedades de la red inalámbrica eduroam" .

8. Faça clic sobre el botó "Configuración avanzada", i en la pestanya "Configuración de 802.1X" especifique com manera d'autenticació 'Autenticación de usuarios'.

Polse en el botó 'Guardar credenciales' e introduisca el seu nom d'usuari i contrasenya seguint la sintaxi:

usuari@domini.upv.es

sustituisca 'usuari' i 'domini' per els que li corresponguen. ( Quin es el meu nom d'usuari i domini? ) .

Clic en el botó "Aceptar" de les finestres que han quedat obertes i ja estem en condició de connectar.

Conectant...

9. Una vegada acabada la configuració, li apareixerà en la part dreta de la seua pantalla les xarxes sense fil que el seu dispositiu veu en aqueix moment. Seleccione la xarxa UPVNET. Prema damunt de 'Conectar'

10. Si li torna a demanar les credencials d'usuari recorde la sintaxi:

usuari@domini.upv.es

on ha de sustituir 'usuari' i 'domini' per els que li corresponguen. ( Quin es el meu nom d'usuari i domini? ) .

Si tot ha anat bé, apareixerà com connectat .


EMAS upv