- -
UPV
 
VPN con Android 11 y anteriores
Infoacceso Acceso VPN VPN en smartphones i tablets VPN con Android 11 y anteriores  ...

La connexió VPN permet accés web a les revistes electròniques i bases de dades de la biblioteca UPV quan vostè estiga fóra del campus.

A continuació detallem com configurar l'VPN en sistemes Android.

Per a comprovar si funciona, connecte a Internet des d'un altre proveïdor diferent de la UPV i a continuació prove la connexió VPN. Recorde que, estant connectat a Internet a través de la UPV, la VPN no funcionarà.

1.- Active la wifi en el seu dispositiu i connecte's a Internet a través del seu proveïdor.

Accedisca al menú de "Ajustes" i, una vegada dins, a "Más...". En aquesta secció trobarà una pestanya denominada VPN sobre la qual haurà de prémer.

2.-Una vegada que prema en VPN, una notificació li comunicarà que ha de configurar un patró, un PIN o una contrasenya de desbloquege de pantalla per a poder usar emmagatzematge de credencials. Li suggerim que s'establisca un PIN, que fins i tot pot ser igual al de la targeta SIM del seu mòbil (així segur que no se li oblida).'

3.- Una vegada que ho haja fet, li apareixerà la notificació "Afegir VPN" sobre la qual haurà de prémer.

Seleccione VPN tipus IPSec.

Configuració tipus IPSec

Per a configurar la VPN del mòbil usant IPSec Xauth, els paràmetres són:

  • Nombre: VPN a UPV (introduïsca un nom descriptiu per a la connexió, p. ex. VPN a UPV)

  • Tipo: IPSecXauth

  • Direcció servidor: vpn.upv.es

  • Identificador d'IPSec: biblioteca

  • 'Clau precompartida d'IPSec: upvnet

Introduisca el seu nom d'usuari i contrasenya seguint la sintaxi:

usuari@domini.upv.es

sustituisca 'usuari' i 'domini' per els que li corresponguen. ( Quin es el meu nom d'usuari i domini? ) .


EMAS upv