- -
UPV
 
VPN en Android

La connexió VPN permet accés web a les revistes electròniques i bases de dades de la biblioteca UPV quan vostè estiga fóra del campus.

A continuació detallem com configurar l'VPN en sistemes Android.

Per a comprovar si funciona, connecte a Internet des d'un altre proveïdor diferent de la UPV i a continuació prove la connexió VPN. Recorde que, estant connectat a Internet a través de la UPV, la VPN no funcionarà.

1.- Active la wifi en el seu dispositiu i connecte's a Internet a través del seu proveïdor.

Accedisca al menú de "Ajustes" i, una vegada dins, a "Más...". En aquesta secció trobarà una pestanya denominada VPN sobre la qual haurà de prémer.

2.-Una vegada que prema en VPN, una notificació li comunicarà que ha de configurar un patró, un PIN o una contrasenya de desbloquege de pantalla per a poder usar emmagatzematge de credencials. Li suggerim que s'establisca un PIN, que fins i tot pot ser igual al de la targeta SIM del seu mòbil (així segur que no se li oblida).'

3.- Una vegada que ho haja fet, li apareixerà la notificació "Afegir VPN" sobre la qual haurà de prémer. En la nova pantalla, se li demanaran les següents dades:

  • Nombre: VPN a UPV (introduïsca un nom descriptiu per a la connexió, p. ex. VPN a UPV)

  • Tipo: PPTP

  • Direccióndel servidor: vpn.upv.es

La casella de "cifrado PPP (MPPE)" ha de estar marcada.

Amb açò ja tenim la VPN configurada. Retrocedisca a la pantalla anterior i comprovarà que s'ha creat una nova entrada en el menu de VPN.

Ja només ens queda connectar.

4.-Per a connectar, seleccione l'entrada creada i introduïsca les seues credencials seguint aquesta sintaxi:

  • usuari@upvnet.upv.es per als usuaris del domini UPVNET

  • usuario@alumno.upv.es per als usuaris del domini ALUMNO

5.- Si ha introduït les seues dades correctament i no està sancionat, apareixerà com connectat.


EMAS upv