- -
UPV
 
VPN en iOS (iphone)

1.- Toqueu en 'Ajustes'

2.- Toqueu en Wi-Fi i, en la nova pantalla, activeu-la. Quan detecte les xarxes, associeu-vos a la xarxa que us connecta a Internet.

3. Torneu a Ajustes i toqueu a l'entrada General.

Apareixerà l'entrada Red en la pantalla General.

Ara configurarem la VPN: toqueu en Red -> VPN -> Ajustes

4. Toqueu sobre PPTP i configureu-ne els paràmetres com es mostra.

  • Servidor: vpn.upv.es

  • Compte:usuari@domini.upv.es(recordeu que domini només pot ser UPVNET o ALUMNO)

  • RSA SecurID: (desactivat)

  • Contrasenya: (la vostra)

  • Nivell d'encriptació: Automàt.

  • Envia tot el trànsit: (activat per a poder accedir a les revistes i BD de Biblioteca)

Després toqueu en Guardar i ja podeu activar la VPN.

5. Ara ja estem en condicions de connectar per VPN i així obtenir l'accés als recursos de la Biblioteca de l'UPV Internet.

6. Per a connexions posteriors, des de la pantalla General -> Ajustes activeu l'entrada VPN.


EMAS upv