- -
UPV
 
eduroam en iPhone

1.- Toqueu en 'Ajustaments' i a continuació toqueu a l'entrada Wi-Fi on podrem habilitar la xarxa sense fil.

2.- Activeu la Wi-Fi, i es detectaràn automàticament les xarxes sense fil desplegades a la UPV.

Seleccioneu la xarxa eduroam. En fer-ho, us demanarà les vostres credencials d'usuari.

3.- Introduïu les vostres credencials d'usuari amb la sintaxi:

  • Profesors i PAS: usuari@upv.es

  • Alumnes: usuari@alumno.upv.es

On deurà de substituir 'usuari' per el seu nom d'usuari assignat.

Clic en Connectar

4.- Llavors apareixerà el certificat que heu d'acceptar polsant damunt de 'Confiar': DigiCert Assured ID Root CA

5.- Si tot funciona bé, us connectareu.


EMAS upv